đă𝗻𝗴 𝗸𝘆́ 𝘁ặ𝗻𝗴 88𝗸 𝘁𝗿ả𝗶 𝗻𝗴𝗵𝗶ệ𝗺 𝗸𝗵𝘂𝘆ế𝗻 𝗺𝗮̃𝗶 𝗻ạ𝗽 đầ𝘂 136% 𝘁𝗶̀𝗺 𝗸𝗶ế𝗺 𝘁𝗲𝗹𝗲𝗴𝗿𝗮𝗺: 𝗽…

👉đă𝗻𝗴 𝗸𝘆́ 𝘁ặ𝗻𝗴 88𝗸 𝘁𝗿ả𝗶 𝗻𝗴𝗵𝗶ệ𝗺
👉𝗸𝗵𝘂𝘆ế𝗻 𝗺𝗮̃𝗶 𝗻ạ𝗽 đầ𝘂 136%
👉𝘁𝗶̀𝗺 𝗸𝗶ế𝗺 𝘁𝗲𝗹𝗲𝗴𝗿𝗮𝗺: 𝗽𝗮𝗻𝗱𝗮𝗰𝗼𝗱𝗲11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

GIPHY App Key not set. Please check settings